بذر آمریکا استرالیا کره شمالی استرالیا

بذر: آمریکا استرالیا کره شمالی استرالیا کره شمالی پیونگ یانگ وزارت خارجه وزیر امور خارجه

شناسایی فسیل ۲۰۰ میلیون ساله با شکمی پر از ماهی

محققان موفق به کشف فسیلی با قدمت ۲۰۰ میلیون سال شده است اند. این فسیل مربوط به یک خزنده دریایی است که در درون شکم آن تعداد زیادی ماهی مرکب شکار شده است هم ..

ادامه مطلب

ابقای نام کشور عزیزمان ایران در لیست سفید کنوانسیون STCW

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نام کشور عزیزمان ایران در لیست سفید کنوانسیون STCW جهت سومین بار و تا پنج سال آینده ابقا شد. محمد سعید نژاد در..

ادامه مطلب