بذر آمریکا استرالیا کره شمالی استرالیا

بذر: آمریکا استرالیا کره شمالی استرالیا کره شمالی پیونگ یانگ وزارت خارجه وزیر امور خارجه

گت بلاگز اخبار اجتماعی 30 درصد مدارس کشور در برابر زلزله ناایمن هستند / جهت نوسازی مدارس 18 هزار میلی

وزیر آموزش و پرورش بازسازی و نوسازی مدارس را نیازمند ۱۸هزار میلیارد تومان بودجه دانست و گفت: ۳۰ درصد مدارس کشور ناامن هستند. 

30 درصد مدارس کشور در برابر زلزله ناایمن هستند / جهت نوسازی مدارس 18 هزار میلی

وزیر آموزش و پرورش: 30 درصد مدارس کشور در برابر زلزله ناایمن هستند / جهت نوسازی مدارس 18 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم

عبارات مهم : آموزش

وزیر آموزش و پرورش بازسازی و نوسازی مدارس را نیازمند ۱۸هزار میلیارد تومان بودجه دانست و گفت: ۳۰ درصد مدارس کشور ناامن هستند.

سید محمدجواد بطحایی از وجود 30 درصد مدارس ناامن در کشور خبر داد و گفت: این مدارس در برابر حوادثی مانند زلزله خطرپذیر هستند و حدود 18هزار میلیارد تومان پول جهت بازسازی و نوسازی تمامی این مدارس غیرایمن نیاز است هرچند می توان در طول برنامه 5 ساله ششم به تدریج مدارس را ایمن کرد.

30 درصد مدارس کشور در برابر زلزله ناایمن هستند / جهت نوسازی مدارس 18 هزار میلی

غیرایمن بودن مدارس موضوعی دلواپس کننده جهت دولت

وزیر آموزش و پرورش، غیرایمن بودن مدارس را جهت دولت موضوعی دلواپس کننده دانست و ادامه داد: تا به امروز به علت مضایق بودجه ای، خزانه اعتبار مورد نیاز جهت این مهم در نظر گرفته نشده هست، ضمن آنکه در یکی از احکام برنامه ششم نیز از محل صندوق ذخیره ارزی بودجه جهت این مهم آینده نگری شده است است ولی این صندوق اعتباری نداشته که بتوان از آن برداشت کرد.

اعتبارات قابل وصول دولت کفاف ایمن سازی مدارس را نمی دهد

وزیر آموزش و پرورش بازسازی و نوسازی مدارس را نیازمند ۱۸هزار میلیارد تومان بودجه دانست و گفت: ۳۰ درصد مدارس کشور ناامن هستند. 

وی همچنین درخصوص اعتبار ناچیز بخش عمرانی مدارس در لایحه بودجه سال 97، توضیح داد: دولت از محل منابع قابل وصول این اعتبار را آینده نگری کرده است چراکه سایر منابع قابل وصول در اختیار دولت نیست که بتواند در لایحه بیاورد ولذا دولت براساس منابع قابل دسترسی اعتباری را جهت بخش تملک دارایی آموزش و پرورش در نظر گرفته که البته بسیار ناچیز هست، امیدوارم به کمک مجلس منابع جدیدی پیدا کنیم که آن منابع مسئله را برطرف کند.

ضرورت ساماندهی خیّرین مدرسه ساز

وزیر آموزش و پرورش ساماندهی خیّرین مدرسه ساز را ظرفیت بسیار خوبی را کم کردن این مسئله دانست و گفت: امیدوارم بتوانیم طی یک ساز و کار تازه از این ظرفیت در کشور استفاده کنیم.

واژه های کلیدی: آموزش | منابع | اعتبار | لایحه بودجه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog